Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Sanok

Realizacja inwestycji dla firmy SKY– LOGIC, pt.: „Zaprojektowanie, wykonanie modernizacji systemu oświetlenia drogowego w Gminie Miasta Sanok objętej dotacją NFOŚiGW – SOWA”, której przedmiotem było opracowanie pełnej dokumentacji projektowej modernizacji …