Budowa oświetlenia drogowego Gmina Zawonia

W dniu 09 czerwca 2017r. została zawarta umowa z Gminą Zawonia na realizacje zadania pt.: -„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego w Czachowie, Stanięcicach, Złotówku, Zawoni, ul. Jaśminowa” , w …