Budowa oświetlenia drogowego Gmina Miękinia

W dniu 14 luty 2018r. została zawarta umowa z Gminą Miękinia na realizacje zadania pt.: -„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żurawiniec” , -„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrozów”, -„Budowa oświetlenia …

Budowa oświetlenia drogowego Gmina Kołbaskowo

W okresie od 04.07.2017r. do dnia 06.02.2018r. realizowaliśmy zadanie pt.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Moczyły” oraz „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karwowo”. Przedmiotem zamówienia było: a) Moczyły – wykonanie …