Budowa oświetlenia drogowego Gmina Lubań

W dniu 30 października 2019r. została zawarta umowa z Gminą Lubań  na realizacje zadania pt.: -„Budowa oświetlenia drogowego oraz na terenie Gminy Lubań w miejscowościach: Mściszów, Radostów Średni, Radogoszcz, Nawojów …