Budowa oświetlenia drogowego Gmina Gromadka

W dniu 07 lipca 2021r. została zawarta umowa z Gminą Gromadka na realizacje zadania pt.:

– „Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Modła”,

w okresie od 07.07.2021 r. do dnia 30.08.2021 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 33 825,00 brutto.