Budowa oświetlenia drogowego Gmina Gromadka

W dniu 3 listopad 2021r. została zawarta umowa z Gminą Gromadka na realizacje zadania pt.:

– „Budowa oświetlenia drogowego w kierunku Cmentarza dz. nr 449, 333, 339 w miejscowości Wierzbowa, gm. Gromadka”,

w okresie od 3.11.2021 r. do dnia 10.12.2021 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 44.320,84 brutto.