Budowa oświetlenia drogowego Gmina Kołbaskowo

W dniu 30 czerwca 2021r. została zawarta umowa z Gminą Kołbaskowo na realizacje zadania pt.:

– „Wymiana drogowych lamp oświetleniowych na lampy energooszczędne na obszarze gminy Kołbaskowo”,

w okresie od 30.06.2021 r. do dnia 30.11.2021 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 619 000,00 brutto.