Budowa oświetlenia drogowego Gmina Nowa Sól

W dniu 16 lipca 2021r. została zawarta umowa z Gminą Nowa Sól na realizacje zadania pt.:

– „Budowa kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia w miejscowości Chełmek, Gmina Nowa Sól”.

Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:

a) roboty budowlane:

  • ułożenie kablowej linii oświetlenia ulicznego,
  • słupy oświetleniowe aluminiowe anodowane stożkowo walcowane h=6 m z fundamentami – 9 szt.,
  • gięte wysięgniki aluminiowe h=1180mm, L=600mm pojedyncze – 6 szt., podwójne- 3 szt.,
  • oprawy Led-55W – 12 szt.,
  • budowę szafki oświetleniowej,
  • budowę szafki bezpiecznikowej.

w okresie od 16.07.2021 r. do dnia 11.11.2021 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 54 900,00 brutto.