Budowa oświetlenia drogowego Gmina Nowa Sól

W dniu 16 lipca 2021r. została zawarta umowa z Gminą Nowa Sól na realizacje zadania pt.:

– „Budowa kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia w miejscowości Chełmek, Gmina Nowa Sól”,

w okresie od 16.07.2021 r. do dnia 11.11.2021 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 54 900,00 brutto.