Budowa oświetlenia drogowego Gmina Żary

W dniu 23 marca 2020r. została zawarta umowa z Gminą Żary na realizacje zadania pt.:

„Budowa oświetlenia drogowego w m. Grabik”,

w okresie od 23.03.2020 r. do dnia 30.06.2020 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 134.900,00 brutto.