Budowa oświetlenia drogowego Gmina Zawonia

W dniu 09 czerwca 2017r. została zawarta umowa z Gminą Zawonia na realizacje zadania pt.:

-„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego w Czachowie, Stanięcicach, Złotówku, Zawoni, ul. Jaśminowa” ,

w okresie od 09.06.2017r. do dnia 28.07.2017r..

 

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 72.302,61 brutto.