Budowa oświetlenia drogowego Gmina Bierutów

W dniu 03 czerwca 2020r. została zawarta umowa z Gminą Bierutów na realizacje zadania pt.:

– „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Karwiniec”,

w okresie od 03.06.2020 r. do dnia 30.10.2020 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 125.000,00 brutto.