Budowa oświetlenia drogowego Gmina Bytom Odrzański

W dniu 15 września 2020r. została zawarta umowa z Gminą Bierutów na realizacje zadania pt.:

– „Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej NN-0,4 kV wraz z lampami oświetlenia ulicznego w obrębie Parku Nauk Przyrodniczych w Gminie Bytom Odrzański”,

w okresie od 15.09.2020 r. do dnia 20.12.2020 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 158.900,00 brutto.