Budowa oświetlenia drogowego Gmina Gromadka

W dniu 26 luty 2021r. została zawarta umowa z Gminą Gromadka na realizacje zadania pt.:

– „Budowa oświetlenia drogowego dróg i placów w Gminie Gromadka”,

zakres zadania:

– “Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 158/1, 134 w miejscowości Nowa Kuźnia”,

– “Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 92, 9/1, 17/3 w miejscowości Nowa Kuźnia”,

w okresie od 26.02.2021 r. do dnia 30.07.2021 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 207.478,77 brutto.