Budowa oświetlenia drogowego Gmina Karlino

W dniu 02 czerwca 2021r. została zawarta umowa z Gminą Karlino na realizacje zadania pt.:

– „Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu przy ul. Leśnej w Karlinie”,

w okresie od 02.06.2021 r. do dnia 29.10.2021 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 359 000,00 brutto.