Budowa oświetlenia drogowego Gmina Kleszczewo

W dniu 17 czerwca 2020r. została zawarta umowa z Gminą Kleszczewo na realizacje zadania pt.:

„Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo”,

w okresie od 17.06.2020 r. do dnia 15.02.2021 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 280.487,78 brutto.