Budowa oświetlenia drogowego Gmina Kleszczewo

W dniu 12 Grudnia 2017r. została zawarta umowa z Gminą Kleszczewo na realizacje zadania pt.:

-„Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo obejmująca III zadania w miejscowościach Kleszczewo, Tulce, Gowarzewo – Część I” ,

-„Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo obejmująca III zadania w miejscowościach Kleszczewo, Tulce, Gowarzewo – Część II”,

-„Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo obejmująca III zadania w miejscowościach Kleszczewo, Tulce, Gowarzewo – Część III”,

w okresie od 12.12.2017r. do dnia 30.04.2018r..

 

Łączna wartość realizowanej inwestycji wynosiła 1.113.000,00 brutto.