Budowa oświetlenia drogowego Gmina Kobierzyce

W dniu 22 styczeń 2021r. została zawarta umowa z Gminą Kobierzyce na realizacje zadania pt.:

– „Budowa oświetlenia ul. Słoneczna, Zachodnia w miejscowości Biskupice Podgórne”,

– „Budowa oświetlenia ul. Wrzosowa, św. Józefa w miejscowości Magnice”,

– „Budowa oświetlenia ul. Spacerowa w miejscowości Wierzbice “,

w okresie od 22.01.2021 r. do dnia 30.09.2021 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 181.741,84 brutto.