Budowa oświetlenia drogowego Gmina Kobylnka

W dniu 31 sierpnia 2021r. została zawarta umowa z Gminą Kobylanka na realizacje zadania pt.:

– „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kobylanka”,

w okresie od 31.08.2021 r. do dnia 30.04.2022 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 3.859.000,00 brutto.