Budowa oświetlenia drogowego Gmina Kołbaskowo

W okresie od 04.07.2017r. do dnia 06.02.2018r. realizowaliśmy zadanie pt.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Moczyły” oraz „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karwowo”.

Przedmiotem zamówienia było:
a) Moczyły
– wykonanie wykopów pod kable – 1 093,00 mb
– dostawa i ułożenie kabla YAKY 4×25 mm2 – 1 119,04 mb
– wykonanie przycisków pod drogami – 486,72 mb
– dostawa i ułożenie bednarki FeZn 25×4 – 264,65 kpl.
– dostawa i montaż szafki oświetleniowej SO – 1 szt.
– dostawa i montaż słupów oświetleniowych h=7m z wysięgnikiem jednoramiennym– 21 szt.
– dostawa i montaż słupów oświetleniowych h=7m z wysięgnikiem dwuramiennym– 1 szt.
– dostawa i montaż słupów oświetleniowych h=7m – 22 szt.
– dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED 38W – 55 szt.
b) Karwowo
– wykonanie wykopów pod kable – 1 253,00 mb
– dostawa i ułożenie kabla YAKY 4×25 mm2 – 1 296,88 mb
– wykonanie przycisków pod drogami – 185,64 mb
– dostawa i ułożenie bednarki FeZn 25×4 – 1 136,72 kpl.
– dostawa i montaż szafki oświetleniowej SO – 1 szt.
– dostawa i montaż słupów oświetleniowych h=8m z wysięgnikiem jednoramiennym– 32 szt.
– dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED 67W – 32 szt.

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 398.900,00 brutto.