Budowa oświetlenia drogowego Gmina Kolsko

W dniu 01 sierpnia 2019r. została zawarta umowa z Gminą Kolsko na realizacje zadania pt.:

-„Budowa kablowej sieci oświetleniowej w miejscowości Kolsko, na odcinku ulic Nowosolskiej i Parkowej oraz w miejscowości Sławocin” ,

w okresie od 01.08.2019r. do dnia 30.11.2019r..

 

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 64.000,00 brutto.