Budowa oświetlenia drogowego Gmina Kościan

W dniu 12 grudnia 2019r. została zawarta umowa z Gminą Kościan na realizacje zadania pt.:

-„Budowa oświetlenia ulicznego w Kurowie” ,

w okresie od 12.12.2019r. do dnia 13.02.2020r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 125.957,39 brutto.