Budowa oświetlenia drogowego Gmina Kożuchów

W dniu 19 marca 2021r. została zawarta umowa z Gminą Kożuchów na realizacje zadania pt.:

– „Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirocin Górny”,
– “Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czciradz”,

w okresie od 19.03.2021 r. do dnia 19.07.2021 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 147 900,00 brutto.