Budowa oświetlenia drogowego Gmina Kożuchów

W dniu 24 marca 2023r. została zawarta umowa z Gminą Kożuchów na realizacje zadania pt.:

– „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Kwiatowej, ul. Wrzosowej, ul. Słonecznikowej i ul. Lawendowej w Kożuchowie”,

w okresie od 24.03.2023 r. do dnia 24.09.2023 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 455 000,00 brutto.