Budowa oświetlenia drogowego Gmina Kożuchów

W okresie od 22.06.2017r. do dnia 18.12.2017r. realizowaliśmy zadanie pt.: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stypułów”, „Budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej w Kożuchowie”, „Budowa oświetlenia drogowego ul. Sienkiewicza i Reymonta w Kożuchowie”, :Budowę szafki oświetlenia drogowego przy ul. Polnej w Kożuchowie”, „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Studzieniec – Mirocin Dolny”.

Przedmiotem zamówienia było:
a) Stypułów
– wykonanie wykopów pod kable – 1920 mb
– dostawa i ułożenie kabla YAKY 4×25 mm2 – 2014,48 mb
– wykonanie przycisków pod drogami – 325,52 mb
– wykonanie uziomów pionowych – 24 kpl.
– dostawa i montaż szafki oświetleniowej SO – 1 szt.
– dostawa i montaż słupów oświetleniowych h=8m wraz z wysięgnikiem 2m – 44 szt.
– dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED – 48 szt.

b) ul. Polna Kożuchów
– wykonanie wykopów pod kable – 610 mb
– dostawa i ułożenie kabla YAKY 4×25 mm2 – 664,56 mb
– wykonanie przycisków pod drogami – 55,12 mb
– wykonanie uziomów pionowych – 15 kpl.
– dostawa i montaż słupów oświetleniowych h=8m wraz z wysięgnikiem 2m – 10 szt.
– dostawa i montaż słupów oświetleniowych h=7m wraz z wysięgnikiem 1m – 5 szt.
– dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED – 9 szt.

c) ul. Sienkiewicza i Reymonta Kożuchów
– wykonanie wykopów pod kable – 576 mb
– dostawa i ułożenie kabla YAKY 4×25 mm2 – 610,48 mb
– wykonanie przycisków pod drogami – 26 mb
– wykonanie uziomów pionowych – 15 kpl.
– dostawa i montaż szafki oświetleniowej SO – 1 szt.
– dostawa i montaż słupów oświetleniowych h=7m wraz z wysięgnikiem 1m – 15 szt.
– dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED – 15 szt.

d) Szafka OD ul. Polna Kożuchów
– wykonanie wykopów pod kable – 46 mb
– dostawa i ułożenie kabla YAKY 4×25 mm2 – 49,92 mb
– wykonanie przycisków pod drogami – 12 mb
– wykonanie uziomów pionowych – 3 kpl.
– dostawa i montaż szafki oświetleniowej SO – 1szt.

e) Studzienic – Mirocin Dolny
– wykonanie wykopów pod kable – 1456 mb
– dostawa i ułożenie kabla YAKY 4×25 mm2 – 1476,80 mb
– wykonanie przycisków pod drogami – 99,84 mb
– wykonanie uziomów pionowych – 28 kpl.
– dostawa i montaż szafki oświetleniowej SO – 1szt.
– dostawa i montaż słupów oświetleniowych h=8m wraz z wysięgnikiem 1,5m – 17 szt.
– dostawa i montaż słupów oświetleniowych h=8m wraz z wysięgnikiem 0,5m – 11 szt.
– dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED – 28 szt.

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 470 383,94 brutto.