Budowa oświetlenia drogowego Gmina Łubowo

W okresie od 23.05.2017r. do dnia 08.09.2017r. realizowaliśmy zadanie pt.: „ Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wierzyce dz. 149/1, 149/3, 345, 327, 149/116, 149/33, 333 oraz przebudowa drogi związana z doświetleniem drogi w miejscowości Wierzyce dz. 161/4, 150 gmina Łubowo”

Przedmiotem zamówienia było:
a) Wierzyce dz. 149/1, 149/3, 345, 327, 149/116, 149/33, 333:
– wykonanie wykopów pod kable – 1291 mb
– dostawa i ułożenie kabla YAKY 4×25 mm2 – 1413 mb
– wykonanie przycisków pod drogami – 92 mb
– dostawa i ułożenie bednarki – 1020 mb
– wykonanie uziomów pionowych – 19 kpl.
– dostawa i montaż szafki oświetleniowej SO1 – 1 szt.
– dostawa i montaż słupów oświetleniowych – 18 szt.
– dostawa i montaż opraw oświetleniowych- 18szt (9szt. 100W oraz 9szt. 150W)
b) Wierzyce, dz. 161/4, 150
– wykonanie wykopów pod kable – 440 mb
– dostawa i ułożenie kabla YAKY 4×25 mm2 – 492 mb
– wykonanie przycisków pod drogami – 12 mb
– dostawa i ułożenie bednarki – 348 mb
– wykonanie uziomów pionowych – 16 kpl.
– dostawa i montaż szafki oświetleniowej SO – 1szt.
– dostawa i montaż słupów oświetleniowych – 9 szt.
– dostawa i montaż opraw oświetleniowych – 9 szt.

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 105 000,00 brutto.