Budowa oświetlenia drogowego Gmina Miasto Stargard

W dniu 14 kwietnia 2021r. została zawarta umowa z Gminą Miasto Stargard na realizacje zadania pt.:

– „Budowa oświetlenia drogowego wybranych fragmentów ulic: Śniadeckiego, Witkiewicza i Sadowej oraz doświetlenie dwóch przejść dla pieszych ulicy Czernickiego w Stargardzie”,

w okresie od 14.04.2021 r. do dnia 16.09.2021 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 338 900,01 brutto.