Budowa oświetlenia drogowego Gmina Miękinia

W dniu 14 luty 2018r. została zawarta umowa z Gminą Miękinia na realizacje zadania pt.:

-„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żurawiniec” ,

-„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrozów”,

-„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krępice”,

-„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Głoska”,

-„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gałów”,

-„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezina”,

w okresie od 04.07.2017r. do dnia 06.02.2018r..

 

Łączna wartość realizowanej inwestycji wynosiła 699.357,05 brutto.