Budowa oświetlenia drogowego Gmina Miękinia

W dniu 12 lipca 2019r. została zawarta umowa z Gminą Miękinia na realizacje zadania pt.:

– “Budowa oświetlenia odcinka ul. Maszynowej”,

w okresie od 12.07.2019r. do dnia 29.11.2019r.

 

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 124 800,00 brutto.