Budowa oświetlenia drogowego Gmina Miękinia

W dniu 15 marca 2021r. została zawarta umowa z Gminą Miękinia na realizacje zadania pt.:

– „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Źródła (ul. Wiśniowa, Widokowa, Leśna), Księginice (ul. Akacjowa, Bzowa, Wrzosowa, Różana, Odrzańska, Czereśniowa i Piaskowa) i Lutynia (ul. Słoneczna – część i ul. Wieżowa)”,
– “Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wróblowice (ul. Sosnowa i Osiedlowa), Głoska (ul. Kwiatowa i Królewiecka) i Kokorzyce (ul. Akacjowa, Kasztanowa, Ogrodowa i Zamkowa)”,

w okresie od 15.03.2021 r. do dnia 31.08.2021 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 763 576,23 brutto.