Budowa oświetlenia drogowego Gmina Miękinia

W okresie umownym tj. od dnia 28.04.2017r. do dnia 10.10.2017r. zrealizowaliśmy zadanie pn.: “Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach, Mrozów, Brzezina i Żurawiniec”.

Przedmiotem zamówienia była:
– Budowa oświetlenia drogowego o długości linii kablowej 3241 mb
– Dostarczenie, montaż i stawianie słupów oświetlenia drogowego – 86 sztuk
– Dostarczenie, montaż i posadowienie szafek oświetlenia ulicznego – 3 sztuki
– Dostarczenie i montaż opraw oświetlenia ulicznego w technologii LED – 86 sztuk
– Wykonanie przewiertów mechanicznych pod drogami i wjazdami o przekroju do fi 75 – 860 mb

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 465 773,51 zł brutto.