Budowa oświetlenia drogowego Gmina Miłkowice

W dniu 11 września 2020r. została zawarta umowa z Gminą Miłkowice na realizacje zadania pt.:

– „Budowa oświetlenia drogowego w Bobrowie wzdłuż drogi powiatowej nr 2174D”,

w okresie od 11.09.2020 r. do dnia 12.02.2021 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 75.900,32 brutto.