Budowa oświetlenia drogowego Gmina Nowa Sól

W dniu 21 grudnia 2020r. została zawarta umowa z Gminą Nowa Sól na realizacje zadania pt.:

„Budowa kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia w miejscowości Lipiny oraz Chełmek”,

zakres zamówienia:

– ułożenie kablowej linii oświetlenia ulicznego,

– słupy oświetleniowe aluminiowe anodowane stożkowo walcowane h=6 m. z fundamentami – 27 szt.,

– gięte wysięgniki aluminiowe h=1180mm, L=600mm – 27szt.,

– oprawy LED – 48W, moc całkowita oprawy 55W – 27 szt.,

– budowa szafki oświetleniowej,

w okresie od 21.12.2020 r. do dnia 31.03.2021 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 112.900,00 brutto.