Budowa oświetlenia drogowego Gmina Słubice

W dniu 21 czerwca 2023r. została zawarta umowa z Gminą Słubice na realizacje zadania pt.:

– „Bodowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego na Osiedlu Widok w Kunowicach”,

w okresie od 21.06.2023 r. do dnia 21.12.2023 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 1 389 000,00 brutto.