Budowa oświetlenia drogowego Gmina Strzelin

W dniu 03 grudnia 2020r. została zawarta umowa z Gminą Strzelin na realizacje zadania pt.:

– „Budowa oświetlenia parkowego w Parku Wschodnim, ul. Staszica. Etap II”,

w okresie od 03.12.2020 r. do dnia 28.02.2021 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 144.900,00 brutto.