Budowa oświetlenia drogowego Gmina Świdnica

W dniu 26 września 2018r. została zawarta umowa z Gminą Świdnica na realizacje zadania pt.:

-„Budowa odcinka oświetlenia drogowego ul. Parkowa w Świdnicy – I etap” ,

w okresie od 26.09.2018r. do dnia 14.11.2018r..

 

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 29.900,00 brutto.