Budowa oświetlenia drogowego Gmina Swarzędz

W dniu 20 luty 2019r. została zawarta umowa z Gminą Swarzędz na realizacje zadania pt.:

-„Budowa oświetlenia w ul. Swarzędzkiej i Cichej w Gortatowie, Gmina Swarzędz” ,

w okresie od 20.02.2019r. do dnia 17.04.2019r..

 

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 142.469,58 brutto.