Budowa oświetlenia drogowego Gmina Świdnica

W dniu 04 Grudnia 2018r. została zawarta umowa z Gminą Świdnica na realizacje zadania pt.:

-„Budowa odcinka oświetlenia drogowego ul. Spokojna i Polna w Słonem – III etap” ,

w okresie od 04.12.2018r. do dnia 15.12.2018r..

 

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 45.000,00 brutto.