Budowa oświetlenia drogowego Gmina Węgliniec

W dniu 18 listopada 2019r. została zawarta umowa z Gminą Węgliniec na realizacje zadania pt.:

– “Budowa oświetlenia drogowego ul. Leśna w Czerwonej Wodzie”,

– “Budowa oświetlenia drogowego ul. Poprzeczna w Stary Węgliniec”,

w okresie od 18.11.2019r. do dnia 20.12.2019r.

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 53 901,04 zł brutto.