Budowa oświetlenia drogowego Gmina Zawonia

W dniu 05 maja 2017r. została zawarta umowa z Gminą Zawonia na realizacje zadania pt.:

-„Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Nowa, Akacjowa i Jaśminowa” ,

w okresie od 05.05.2017r. do dnia 30.06.2017r..

 

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 56.981,56 brutto.