Budowa oświetlenia drogowego Gmina Zielona Góra

W maju 2022r. została zawarta umowa z Gminą Zielona Góra na realizacje zadania pt.:

– „Przyjazny i Sportowy Chynów” oraz “Dbamy o nasz Chynów”

w okresie 12 tygodni od dnia przekazania placu budowy.

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 549.000,00 brutto.

Zdjęcia z inwestycji: