Budowa oświetlenia przejść dla pieszych gmina Środa Śląska

W okresie od 31.05.2017r. do dnia 20.08.2017r. realizowaliśmy zadanie pt.: Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulic: Wrocławskiej, Plac Wolności oraz Legnickiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Środa Śląska”.

Przedmiotem zamówienia było:
– dostawa i instalacja opraw oświetlenia przejść dla pieszych – 13 szt.
– dostawa i instalacja opraw oświetlenia ozdobnego – 6 szt.
– dostawa i instalacja opraw oświetlenia drogowego – 3 szt.
– dostawa i instalacja słupów stylizowanych – 3 kpl.
-dostawa i instalacja słupów do oświetlenia przejść dla pieszych – 8 kpl.
– wykonanie przecisków pod drogami – 76 mb.
– wykonanie pomiarów elektrycznych – 2 kpl.
– wykonania dokumentacji powykonawczej – 2 kpl.

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 156.573,60zł brutto