Budowa oświetlenia ulicznego Babimost

W okresie od 18.07.2017r. do dnia 16.10.2017r. realizowaliśmy zadanie pt.: „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Piłsudskiego w Babimoście”.

Przedmiotem zamówienia było:
– wykonanie wykopów pod kable – 2 416,00 mb
– Budowa linii oświetleniowej YAKY 4x35mm2 – 2 450,24 mb
– Budowa uziemień pionowych – 27 kpl.
– Dostawa i montaż słupów oświetleniowych 8m z wysięgnikiem pojedynczym– 25 kpl.
– Dostawa i montaż słupów oświetleniowych 8m z wysięgnikiem dwuramiennym – 14 kpl.
– Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED 28W – 12 sztuk
– Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED 52W – 41 sztuk
– Wykonanie przecisków pod drogami – 138,32 mb
– Dostarczenie i montaż szafek oświetleniowych – 1 kpl.
– Wykonanie pomiarów i dokumentacji powykonawczej – 2 kpl.

Wartość realizowanych inwestycji wynosiła 207.194,84 zł brutto.