Budowa oświetlenia ulicznego Gmina Kórnik

W okresie od 13.04.2017r. do dnia 11.08.2017r. realizowaliśmy zadania pt.:

1. „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Sarniej w Szczytnikach”

 1. Przedmiotem zamówienia było:
  – wykonanie wykopów pod kable – 661 mb
  – dostawa i ułożenie kabla YAKY 4×35 mm2 – 823,16 mb
  – wykonanie przycisków pod drogami – 62,40 mb
  – dostawa i ułożenie bednarki – 784,16 mb
  – wykonanie uziomów pionowych – 19 kpl.
  – dostawa i montaż szafki oświetleniowej dwu obwodowej SO – 1 szt.
  – dostawa i montaż słupów oświetleniowych – 19 szt.
  – dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED- 21 szt.

  Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 77.248,18zł brutto

2. „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Polnej w Robakowie”

 1. Przedmiotem zamówienia było:
  – wykonanie wykopów pod kable – 428 mb
  – dostawa i ułożenie kabla YAKY 4×35 mm2 – 540,80 mb
  – wykonanie przycisków pod drogami – 47,84 mb
  – dostawa i ułożenie bednarki – 528,32 mb
  – wykonanie uziomów pionowych – 12 kpl.
  – dostawa i montaż szafki oświetleniowej dwu obwodowej SO – 1 szt.
  – dostawa i montaż słupów oświetleniowych – 12 szt.
  – dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED- 14 szt.Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 53.510,73zł brutto