Budowa oświetlenia ulicznego Gmina Miękinia

W dniu 21 maja 2019r. została zawarta umowa z Gminą Miękinia na realizacje zadania pt.:

-„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Miękinia – ul. Zielone Łąki, Lipowa i Wrocławska” ,

-„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojnowice, ul. Słoneczna” ,

-„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żurawiniec, ul. Słoneczna”,

w okresie od 21.09.2019r. do dnia 30.09.2019r.

 

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 162 500,00 brutto.