Budowa oświetlenia ulicznego Gmina Miękinia

W dniu 19 marca 2019r. została zawarta umowa z Gminą Miękinia na realizacje zadania pt.:

-„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miękinia”

w okresie od 19.03.2019r. do dnia 30.09.2019r..

 

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 355 346,89 brutto.