Budowa oświetlenia ulicznego Gmina Milicz

W dniu 16 marca 2020r. została zawarta umowa z Gminą Milicz na realizacje zadania pt.:

-„Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Lawendowej w Miliczu”,

w okresie od 16.03.2020r. do 30.05.2020r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 169.838,93 zł brutto.