Budowa oświetlenia ulicznego Gmina Zbąszyń

W dniu 26 maja 2022r. została zawarta umowa z Gminą Miękinia na realizacje zadania pt.:

– „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w 2022 r. na terenie Gminy Miękinia”,

w okresie od 26.05.2022 r. do dnia 26.02.2023 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 4 890 274,60 brutto.