Budowa oświetlenia ulicznego Gmina Zbąszyń

W dniu 7 kwietnia 2022r. została zawarta umowa z Gminą Zbąszyń na realizacje zadania pt.:

– „Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ulicy Łazienki do ul. Łąkowej w Zbąszyniu (ETAP I.)”,

w okresie od 7.04.2022 r. do dnia 07.12.2022 r..

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 96.552,74 brutto.