Budowa oświetlenia ulicznego i ciągu pieszo-rowerowego Gmina Bolesławiec

W okresie od 13.07.2017r. do dnia 11.12.2017r. realizowaliśmy zadanie pt.: „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jagiellonów w Bolesławcu” oraz „Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Piastów do sklepu „Biedronka”.

Przedmiotem zamówienia było:
a) ulica Jagiellonów
– wykonanie wykopów pod kable – 1 100 mb
– dostawa i ułożenie kabla YAKXS 4×25 mm2 – 1 130,00 mb
– wykonanie przycisków pod drogami – 78,00 mb
– dostawa i ułożenie bednarki FeZn 30×3 – 1 090 mb
– dostawa i montaż szafki oświetleniowej SO – 1 szt.
– dostawa i montaż słupów oświetleniowych h=8m wraz z wysięgnikiem – 24 szt.
– dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED– 24 szt.
– wykonanie i podłączenie opraw LED do autonomicznego sterowania oświetleniem – 24 kpl.
– konfiguracja oraz szkolenie w zakresie sterowania oświetleniem – 5h
– wykonanie pomiarów oraz dokumentacji powykonawczej 2 kpl.
b) ciąg pieszo-rowerowy
– wykonanie wykopów pod kable – 610,00 mb
– dostawa i ułożenie kabla YAKXS 4×25 mm2 – 628,16 mb
– wykonanie przycisków pod drogami – 29,12 mb
– dostawa i ułożenie bednarki FeZn 30×3 – 527,28 mb
– dostawa i montaż szafki oświetleniowej SO – 1 szt.
– dostawa i montaż słupów oświetleniowych h=6m – 11 szt.
– dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED– 11 szt.
– wykonanie i podłączenie opraw LED do autonomicznego sterowania oświetleniem – 11 kpl.
– konfiguracja oraz szkolenie w zakresie sterowania oświetleniem – 5h
– wykonanie pomiarów oraz dokumentacji powykonawczej 2 kpl.

Wartość realizowanej inwestycji wynosiła 214.977,00 brutto.