Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Zgodnie z Umowami na roboty budowlane Nr 67/2017/UGiM 68/2017/UGiM z dnia 31 maja 2017r. w okresie od 31.05.2017r. do dnia 15.09.2017r. realizowaliśmy zadanie pt.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Odolanów” w ramach zadania inwestycyjnego ”Budowa oświetlenia w Uciechowie-nowe osiedle (ul. Brzoskwiniowa i ul. Czereśniowa) oraz ” Budowa oświetlenia przy drodze Nadstawki-Grochowiska”

Przedmiotem zamówienia było:
– kopanie rowów w celu ułożenia kabli – 1028,05 mb
– ułożenie rur osłonowych z PCV – 94,15 mb
– układanie kabli elektroenergetycznych YAKXS 4x35mm2 – 1181,17 mb
– dostawa, montaż i stawianie słupów oświetleniowych typu ZETA 8/1/1 Elmonter na fundamencie B-120 – 19 kpl.
– dostawa, montaż i stawianie słupów oświetleniowych ZETA 6/1/1 Elmonter na fundamencie B-120 – 9 kpl.
– dostawa, montaż opraw oświetleniowych LED THORN CQ S 36L70 NR L740 BPS CL2 M60 -19 szt.
– dostawa, montaż opraw oświetleniowych LED THORN CQ S 24L70 NR L740 BPS CL2 M60 – 9 szt.
-wykonanie uziomów pionowych prętowych – 14 kpl.
– wykonanie badań, inwentaryzacji geodezyjnej oraz dokumentacji powykonawczej – 4 kpl.